programmeerimine.png

Programmeerimine

Meie jaoks on programmeerimine kõige huvitavam arvutimäng. See on valdkond, mis on paisunud väga suureks. Raske on olla kursis kõigi programmeerimiskeelte, raamistike ja platvormidega. Siiski üldised põhimõtted ei ole palju muutunud. Väga oluline on pidev enesetäiendamine. Hulga head materjali leiab veebisaidilt https://www.safaribooksonline.com, kuid ka sellest ei ole alati küllalt.

Aja jooksul on programme kirjutatud enamikes populaarsetes programmeerimiskeeltes. Siiski selleks, et valmiks kliendi kasumit kiirendav tarkvarasüsteem, ei piisa vaid heast programmeerimisoskusest. Väga oluline on hea suhtlemine ja koostöö.